Bedrijven

international meeting

Taalcursussen voor bedrijven

Voor zowel bedrijven als particulieren is het mogelijk om bij instituut Fernández een privé-cursus Spaans, Portugees, Nederlands, Engels of Duits cursus (individueel, groep of in-company) te volgen. Deze is geheel toegesneden op de bedrijfs/privé-situatie waarbij Fernández zoveel mogelijk tracht in te spelen op de wensen van de opdrachtgever. Kortom, een cursus op maat

Privé-cursussen zijn ideaal voor onder andere technici, wetenschappers, ingenieurs, studenten, leidinggevenden, commercieel medewerkers en secretariaatsmedewerkers in het bedrijfsleven en het onderwijs.

Goede taalbeheersing

Het belang van een goede taalbeheersing van de doeltaal in een zakelijke context is evident. Het biedt U meer houvast en zekerheid. Naast de gebruikelijke taaltechnische opbouw van de cursus komen ook elementen als cultuur, omgangsvormen en bedrijfscultuur aan de orde. Hierdoor bent U in staat beter in te spelen op bepaalde situaties en kunnen misverstanden worden voorkomen. Dit alles bevordert uw mogelijkheden en versterkt uw kansen uw doelen te realiseren.

Intake

Indien U belangstelling heeft voor een dergelijke cursus dan kunt u een afspraak maken voor een intake of oriëntatiegesprek. In dit gesprek worden doelstellingen besproken, uw voorkennis van de doeltaal (zo nodig vindt een instaptoets plaats) komt aan de orde. Er wordt inzicht gegeven in de globale opzet en duur van de cursus en het lesmateriaal. Tenslotte komen ook praktische zaken aan de orde als lesrooster en plaats waar de cursus gegeven wordt. Van de kant van Fernández wordt het gesprek in beginsel gevoerd door de docent die de beoogde cursus geeft.

Op basis van deze informatie stelt Fernández een schriftelijke offerte op waarin wordt vermeld: de inhoud, de duur en het niveau van de cursus alsmede de kosten en betalingswijze.
Na acceptatie van de offerte wordt de overeenkomst definitief door schriftelijke bevestiging van de opdracht door Fernández.

Neem contact op