Studiebeurs cursus Spaans in Valladolid

Het instituut Fernández heeft in samenwerking met een aantal Spaanse scholen en La fundación de la lengua española een heel aantrekkelijk aanbod voor de studenten Spaans van ons instituut ontwikkeld.

Er wordt dit jaar nl. een aantal subsidiebeurzen verleend voor een cursus Spaans van 1 of 2 weken in Valladolid/Spanje.

Wat houdt de studiebeurs in?

Behalve een bedrag van 85 euro voor inschrijfgeld en materiaal (uitgezonderd niveau C) hoef je geen lesgeld voor het volgen van deze cursus te betalen. Het lesgeld valt onder de studiebeurs;

Fernández en de school in Spanje nemen deze kosten voor hun rekening.

Je kunt kiezen voor een cursus van 1 of 2 weken. Het is een individuele cursus die je zelf plant, in principe kan je het gehele jaar terecht. Uiteraard dient in overleg datum en periode vastgelegd te worden.

Het lesgeld voor de cursus, m.u.v. het inschrijfgeld dus, wordt door de studiebeurs vergoed.

Onder de beurs vallen NIET de reis en verblijfkosten en vervoerskosten ter plekke, daar moet je zelf voor zorgen en de kosten komen voor je eigen rekening. De school kan wel helpen met het vinden van een logeer plaats.


Voorwaarden:

Om in aanmerking te komen voor deze beurs moet je aan de volgende voorwaarden voldoen:

1. Je moet op 1 maart dit jaar 18 jaar of ouder zijn.

2. Je moet bij Fernández actief deelnemen aan een lopende cursus Spaans .

3. Een student die in de loop van het jaar een cursus Spaans bij Fernandez start kan gebruik maken van dit aanbod echter alleen indien alle kosten van deze cursus betaald zijn.

4. Het inschrijfgeld voor de cursus in Spanje is 85 euro en komt voor de rekening van de deelnemer. Dit bedrag dient betaald te worden bij het reserveren van een cursusplaats.

5. Reis- verblijfkosten, zoals maaltijden, kosten vervoer of ticket, komen voor eigen rekening en vallen niet onder de beurs.

6. Het is een op het individu gerichte beurs. In principe kan je het gehele jaar terecht de cursus: jij bepaalt wanneer je wilt gaan.

Groepsvorming om samen een bepaalde periode te gaan is niet toegestaan.

7. Je moet zelf zorg dragen voor de juiste reis documenten zoals paspoort, eventuele gezondheidsverklaringen etc. Je bent zelf verantwoordelijk voor de gevolgen als hier niet aan voldaan wordt.

8. Het is de verantwoordelijkheid van de deelnemer om een reis-annuleringsverzekering af te sluiten.

Uitsluiting verantwoordelijkheid.

Fernández kan niet verantwoordelijk gesteld voor kosten, gemaakt voor, tijdens of na de cursus in Spanje, in verband met verlies of schade aan goederen;

-voor de kosten van medische behandeling en zorg bij ziekte, ongevallen of overlijden;

-Voor de kosten van repatriëring dan wel voor kosten gemaakt in verband met het eerder afbreken van de cursus,

Fernández is ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van het afmelden dan wel vroegtijdig afbreken van de cursus ten gevolge van overmacht zoals natuurrampen, oorlogen of stakingen.

Dit geldt ook ten aanzien van andere oorzaken die buiten de beïnvloedingssfeer van Fernández liggen.

Als je interesse hebt kan je je opgeven bij Fernández en een cursusplaats reserveren. Het bedrag van 85 euro dient bij de reservering voldaan te worden.